Technologie stavby

Technologie stěny a stropu montované dřevostavby

mur[1]

Difúzně otevřená stěna

Difúzně uzavřená stěna

Difúzně uzavřená stěna

  1. reflexní parotěsná fólie
  2. izolovaná technická mezera tl. 40 mm
  3. sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm
  4. nosná zaizolovaná konstrukce – izolace na bázi minerálů tl. 120 mm – 160 mm
  5. OSB deska tl. 12 mm
  6. fasádní izolace na bázi minerálů                       tl. 80 – 200 mm
  7. finální štuková omítka

 

LEGOPAN je stavební systém, který se skládá převážně ze sendvičových panelů o velikosti 3,5m2 (standartní panel je 2,8m vysoký a 1,25m široký) a dalších konstrukcí, ze kterých můžete postavit celý dům.

Panely LEGOPAN jsou jednoduchým stavebním prvkem nové generace pro technologii difuzně otevřených staveb. Umožňují krátkou a přesnou výstavbu s velmi nízkou energetickou náročností. Ze systému LEGOPAN lze postavit 95% projektů na míru, díky škále stavebních prvků v optimálních rozměrech, a to v pouhých třech lidech. Pokud chcete postavit dřevostavbu, váš partner LEGOPAN vás bude doprovázet od začátku do konce projektu.

Legopan - Intro

Celý koncept LEGOPAN spočívá v řešeních přizpůsobených vašim projektům a požadavkům. Ty vám pomohou vyřešit různé technické a finanční problémy.

 

Rozdíl mezi difúzně otevřenou a uzavřenou stěnou

Při návrhu obvodového pláště se musí pečlivě posoudit a vypočítat tepelně vlhkostní chování konstrukce při užívání stavby.
Rozdíl mezi stavbou s parobrzdou a s parozábranou spočívá zejména v prostupu vodních par skrz tyto vrstvy. V zásadě se dá říct, že u parozábrany nesmí nikdy dojít k prostupu vodní páry za folii směrem k exteriéru z důvodu kondenzace na vnějším opláštění rámu OSB deskou. U difuzně otevřené konstrukce slouží OSB na vnitřním líci jako parobrzda, takže vodní páry jen přibrzdí, ale pustí je přes sebe do konstrukce, přičemž konstrukce je na to připravena a vodní páry z ní vyjdou z důvodu snižujícího se faktoru difuzního odporu u všech materiálu směrem k exteriéru.
U difuzně uzavřené stavby je ztužující opláštění z vnější strany rámu, ale u difuzně otevřené konstrukce je ztužující opláštění naopak ze strany vnitřní – slouží totiž jako parozábrana a z toho důvodu je vzduchotěsné, má lepené spáry.
U obou typů stěn zabudováváme do staveb instalační předstěny, v nichž jsou vedené elektrické kabely a jiné instalace. A považujeme to za nutnou nepostradatelnou součást obou konstrukcí z důvodu ochrany parozábrany a parobrzdy.

 

Výroba panelů v Písku.